Sortiment - Vybavení pro STK


Decelerometr CT 3010
 • povinné zařízení stanic technické kontroly
 • decelerometr CT 3010 se používá na kontrolu brzdových soustav vozidel jízdní soupravy
 • přístroj měří průběh a hodnoty plného brzdného zpomalení v závislosti na ovládací síle na pedál brzdy nebo ovládacího tlaku vzduchu vzduchové soustavy a jejich dokumentování grafickým záznamem s numerickým výpočtem hodnoty plného středního zpomalení
 • přístroj je napájen z vestavěného akumulátoru s možností dobíjení pomocí adaptéru
 • paměť pro 12 měření s možností tisku kteréhokoliv záznamu daného souboru
 • zobrazení grafu s numerickými hodnotami, hlavičky firmy, časové informace o měření a datum, dvouřádek pro stvrzení měření napájení
 • schváleno pro STK
Vybavení přístroje CT 3010 :
 • přenosná souprava decelerometru s vestavěnou tiskárnou
 • LCD displej s klávesnicí
 • software pro Windows pro PC s možností alternativního připojení pedometru nebo snímače tlaku
Příslušenství decelerometru CT 3010:
 • pedometr pro měření ovládací síly na pedál
 • snímač tlaku pro měření tlaku v brzdovém systému
 • adaptér pro dobíjení akumulátoru
 • vnější tlačítko pro spuštění měření
 • kabel pro připojení k PC
 • software pro Windows
 • kufřík
 • návod k obsluze
Technická data :

max. brzdné zpomalení
ovládací síla na pedál
tlak v brzdové soustavě


10 m/s2
do 1 000 N
do 1 MPa
Přístroj na kontrolu geometrie MGN - 2
 • povinné zařízení stanic technické kontroly
 • přístroj MGN – 2 se požívá pro měření úhlových veličin geometrie předních náprav motorových vozidel
 • provedení A ( pro osobní automobily ), provedení B ( užitkové automobily )
 • schváleno pro STK
Technická data :

Typ
Napájení
Měřené veličinyRozsah měření
Rozlišení


mechanický s optoelektronickým vyhodnocováním
z vlastních akumulátorků nebo adaptérem 220/6 V
úhel sbíhavosti kol - sbíhavost
úhel odklonu kola
úhly rejdů kol
soustopost - u zařízení vybavených laserem
+/- 300
10´
Přístroj na kontrolu a seřízení světlometů MOTEX 7535 S a 7600
 • povinné zařízení stanic technické kontroly
 • přístroje MOTEX 7535 S a 7600 se požívají pro kontrolu a seřízení světlometů motorových vozidel, jejichž výška je v rozmezí 200 – 1300 mm
 • pracuje na principu přímé projekce se zmenšením 1: 20
 • typ MOTEX 7600 má laserové zaměřování
 • schváleno pro STK

Přístrojem lze kontrolovat :
 • seřízení tlumených světel
 • seřízení dálkových světel
 • seřízení světlometů do mlhy
 • intenzitu osvětlení dálkovým světlem

Rozsah stupnice pro kontrolu sklonu tlumených světel :
 • 20 až 60 cm / 10m

Přesnost měření :

sklon světla                                 +/- 1 cm / 10 m
stranové posunutí světla                +/- 5 cm / 10 m
Přístroj na zjišťování přítomnosti plynů GI - 03
 • povinné zařízení stanic technické kontroly
 • přístroj je určen k vyhledávání a lokalizaci míst úniku spalitelných plynů a par v prostorech bez nebezpečí výbuchu
 • GI – 03 je kalibrován metanem a je vhodný pro vyhledávání úniku metanu, zemního plynu, bioplynu a propan-butanu
 • není selektivní, nedokáže rozlišit druh plynu
 • schváleno pro STK
Technická data :

Měřící rozsahy
Teplota okolí
Relativní vlhkost
Napájení
Rozměry indikátoru
hmotnost
Provoz baterií
Rozměry pomocného zdroje
Hmotnost pomocného zdroje


0,1 % a 1,0 % metanu
0 až + 40 °C
max. 80 %
6 ks NiMH článků
135 x 60 x 30 mm
360 g
max. 8 hod ( + 4 hod s vestavěnou nabíječkou )
69 x 69 x 30 mm
250 g
Válcová zkušebna brzd SAXON B 60 A
 • Zkušebna brzd pro osobní a užitkové automobily do zatížení nápravy 4 000 kg
 • Elektronický měřící systém s DMS ( tenzometrické snímače )
 • Dva velké analogové indikační přístroje pro zobrazení brzdné síly na levé a pravé straně ( rozsah brzdné síly 0 - 6 000 N – provedení STK )
 • Možnost automatického testování nebo ručního spouštění motorů
 • Oddělené vypínání a signalizace prokluzu na levé a pravé straně
 • Zobrazení číselné hodnoty nesouměrnosti brzdných sil a barevná signalizace při překročení nastavené limitní hodnoty
 • Možnost testování vozidel s pohonem 4 x 4
 • Samosvorný šnekový převod a převýšený zadní válec usnadňuje vyjíždění
 • Mechaniky válců a instalační vany jsou zinkovány
 • Válce jsou pokryty jakostním materiálem, který přes vysoký součinitel tření maximálně šetří pneumatiky
 • Motory a snímače jsou chráněny proti ostřikující vodě
 • Naměřené hodnoty je možné vytisknout na tiskárně A4 s barevným rozlišením DOBRÝ / ŠPATNÝ
 • Možnost umístění zobrazovací a vyhodnocovací jednotky na stěnu nebo na nosný sloup
 • Schváleno ÚSMD Praha pro STK
 • Certifikát CE
Technická data B60 A:

Průměr válců
Max. zatížení nápravy
Max. váha vozidla
Rozsah brzdné síly
Rozsah měřené ovládací síly
Min. šířka vozidla
Max. šířka vozidla
Zkušební rychlost
Motory
Napájení


200 mm
4000 kg
7500 kg
0 – 6 000 N ( STK )
0 – 1000 N
800 mm
2200 mm
5,2 km/hod
2 x 4 kW
400 V, 50 Hz
Volitelné příslušenství ke zkušebně B 60 A:

dálkové ovládání vč. elektroniky
tiskárna včetně elektroniky a kabelu laserová
LED ukazatel diference, zbrzdění a ovality
LED ukazatel síly na pedál
pedometr včetně elektroniky a kabelu 15 m
stojan pro ukazatel
nástěnná konzola pro ukazatel
elektronika pro rozšíření na 4x4
ochranný kryt válců
elektronika pro snadné vyjetí z válců


    TYP B 60 A JE SCHVÁLEN ÚSMD DEKRA PRAHA PRO STANICE TECHNICKÉ KONTROLY.
Přístroj na kontrolu házivosti kol MHK -1
 • povinné zařízení stanic technické kontroly
 • přístroj MHK - 1 se požívá pro kontrolu házivosti kol předních náprav motorových vozidel
 • schváleno pro STK
Technická data MHK -1 :

Typ
Měřené veličiny


Rozsah měření
Přesnost měření


mechanický
obvodové a čelní házení kol v mm
- kol s pneu
- ráfků
+/- 7 mm házivosti
0,1 mm
Zařízení ke zjišťování vůlí přední nápravy ZVPN - 1
 • povinné zařízení stanic technické kontroly
 • používá se pro kontrolu vůle v kloubech a čepech řízení osobních a nákladních automobilů včetně autobusů
 • nutný jámový zvedák
 • pohyb plošin je ovládán tlačítky zabudovanými v přenosné svítilně v prostoru montážní jámy
 • pohon plošin je pneumatický
 • schváleno pro STK
Technická data ZVPN - 1 :

délka
šířka
výška
Tlak vzduchu
Spotřeba vzduchu
Napětí pro ovládání


1 310 mm
720 mm
140 mm
0,6 - 0,8 MPa
25 l/min
24 V - 5 A